بایگانی نویسنده: info@irconslaw.com

بخش نخست پروتکل

book-icon

نسخه حاضر، نسخه کامل سند ترجمه پروتکل تاخیر و تصدیع حقوق احداث انگلستان نیست. برای دسترسی به مفاد کل سند، نسخه الکترونیکی ترجمه سند پروتکل تأخیر و تصدیع را از لینک زیر تهیه نمایید. خرید نسخه الکترونیکی فصل اول: معرفی پروتکل معرّفی [پروتکل] INTRODUCTION الف A هدف از پروتکل، فراهم‌آوردن راهنمایی مفید در مورد بعضی […]

error: به دلیل حق کپی رایت، درخواست شما مقبول نیست!